Thursday, January 7, 2010

Small, small heart

Hari ini. Hati aku menjadi kecil. Macam kuman. Kecil hati aku.
Hahaha.